Sejarah Perlawanan Perlawanan Rakyat Aceh Melawan Portugis

Sejak Portugis menguasai Malaka tahun 1511, Kerajaan Aceh merupakan saingan berat dalam perdagangan. Persaingan itu berkembang menjadi peperangan. Perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis muncul sejak masa pemerintahan Sultan Ali Mughayat Syah.

Beberapa alasan rakyat Aceh mengadakan perlawanan;

1)   Portugis merupakan saingan kuat Aceh dalam perdagangan di Malaka.
2)   Portugis mempunyai kepentingan untuk menyebarkan agama Kristen.

Sedangkan Aceh mempunyai kepentingan untuk menyebarkan agama Islam. Beberapa langkah yang dilakukan Aceh untuk menghadapi Portugis ialah Sultan Iskandar Muda memperkuat pertahanannya dengan mengadakan kerja sama dengan pasukan Mesir, Turki, India, dan berusaha untuk mendapatkan persenjataan dari luar negeri.