Nama Alat Pengukur Kelembapan Udara dan Alat Pengukur Intensitas Cahaya Matahari

Alat pengukur kelembapan udara dinamakan higrometer.Higrometer bekerja dengan menggunakan rambut manusia.Cara kerja higrometer sangat sederhana. Higrometer dipasangpada penampang Stevenson.

Bila udara lembap, rambut akanmengembang dan menggerakkan engsel hingga ke tangkaipena. Kemudian, tangkai pena akan naik.

Sebaliknya, bila udarakering, rambut menyusut dan menggerakkan engsel hinggatangkai pena turun. Pergerakan itu dapat terlihat melaluipengukuran skala kelembaan nisbi yang tercatat oleh pena.

Alat pengukur intensitas cahaya matahari dinamakan campbelstokes.

Campbel Stokes digunakan dengan menggunakan kartupencatat data. Cara kerjanya, kartu dipasang di bagian bawahlensa yang ada pada penampang.

Lensa kemudian diletakkandi tempat terbuka. Melalui lensa, cahaya matahari akanmembakar kartu. Bagian yang hangus pada kartu akanmenunjukkan intensitas penyinaran matahari.

Pada kartu yangdipasang di bawah lensa, dicatat satuan waktu dan lamapenyinaran.