Cara Menanggulangi Masalah Penyakit Sosial

Tawuran pelajar/mahasiswa akhir-akhir ini meningkat. Penanggulangan terhadap tawuran pelajar dapat di lakukan baik dari pihak sekolah maupun yang berwajib.

a. Dari pihak sekolah

Memberdayakan guru BP untuk selalu aktif memberikan bimbingan, arahan kepada para siswa untuk tidak terlibat dalam tawuran antarpelajar dengan berbagai sanksi antara lain dengan ancaman dikeluarkan dari sekolah.

b. Dari pihak berwajib

Diusahakan ada kerja sama yang baik antara sekolah dengan pihak berwajib. Bila perlu diadakan ceramah oleh pihak berwajib masalah-masalah kenakalan remaja/pelajar. Sehingga masing-masing siswa mampu memahami dampak yang ditimbulkan akibat perkelahian.