Sejarah Perlawanan Untung Suropati Melawan VOC Belanda

Untung Suropati adalah bangsawan Bali yang diculik oleh bajak laut untuk dijadikan budak belian. Ia dibeli oleh Edeler Moor salah seorang pengurus harian VOC. Kemudian ia diangkat menjadi prajurit VOC. 

Dalam mengamankan pergolakan di Banten, Untung Suropati dapat menangkap Pangeran Purboyo.

Saat menjalankan tugas itu, Untung Suropati bertindak sebagai prajurit VOC. Tetapi dianggap masih berkedudukan rendah oleh prajurit Belanda bernama Kuffeler.

Untung Suropati merasa dihina. Rasa kebangsaannya bangkit, kemudian membunuh Kuffeler. Keadaan ini membuat Untung Suropati berbalik melawan VOC dan Pangeran Puger. Untung Suropati bersekutu dengan Sunan Mas.

Dalam pertempuran di Bangil - Pasuruan (Jawa Timur), Untung Suropati gugur (1706). Sunan Mas melanjutkan perjuangannya. Akhirnya ditangkap oleh pasukan VOC (1708) dan dibuang ke Ceylon (Sri Lanka).